Kynologie

Začátek všech akcí je stanoven na 8,00 hodin, není-li dílčími propozicemi stanoveno jinak, což si vyhrazují pořadatelé spolkových aktivit.

Přihlášky ke zkouškám loveckých psů je nutno zaslat na OMS Vsetín nejpozději 3 týdny před termínem předmětových zkoušek.

Přijetí přihlášky je podmíněno uhrazením příslušného poplatku dle propozic.

Obecné veterinární podmínky na akcích pořádných Okresním mysliveckým spolkem Vsetín

Psi musí být očkováni proti vzteklině v souladu s veterinárním zákonem, který stanovuje chovateli povinnost zajistit, aby psi ve stáří od 3 měsíců do 6 měsíců byli platně očkováni proti vzteklině         a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky, přeočkováni.
Očkování se považuje za platné 21 dnů ode dne, kdy bylo provedeno základní očkování. Dále je platné od data přeočkování v případě, že byla očkovací látka podána během doby trvání imunity udávané výrobcem použité očkovací látky.

Vůdce psa musí mít doklad o řádném očkování psa. Psi musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo pasem obsahujícím záznam, že pes má v době přemístění platné očkování proti vzteklině. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003. Psi musí být klinicky zdraví. 


Kynologické akce se mohou zúčastnit pouze psi, kteří splňují výše uvedené podmínky.
V místě konání kynologické akce (např. mezi diváky v tzv. koroně) se mohou pohybovat jen psi, kteří rovněž splňují výše uvedené veterinární podmínky.

 


Dokumenty:

Přehled akcí pro rok 2023

Jarní svod psů loveckých plemen  

22. dubna 2023 9.00 Mikulůvka GALERIE

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen  

27. května 2023 8.00 MS Lešná PZ - ohaři - 27.5.2023 - výsledky.pdf
PZ - ost. plemena - 27.5.2023 - výsledky.pdf
GALERIE

Barvářské zkoušky honičů  

5. července 2023 8.00 Lomensko - Lidečko BZH - výsledky.pdf
GALERIE

Zkoušky vyhledávání, vyhánění a nahánění spárkaté zvěře - pro nízký zájem zrušeny!!!  

6. července 2023    

Lesní zkoušky ohařů  

15. července 2023 8.00 MS Bynina Jasenice LZ ohařů 15.7.2023 - výsledky.pdf
GALERIE

Barvářské zkoušky  

9. září 2023 8.00 MS Grúň Hošťálková Tab_web_BZ 9.9.2023.html
GALERIE

Norování nováčků  

28. září 2023 9.00 Juřinka Tab_web_ZN 28.9.2023.html
GALERIE

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen  

7. října 2023 8.00 MS Kelečsko Propozice PZ 7.10.2023.pdf

Honičské zkoušky  

4. listopadu 2023 8.00 MS Grúň Hošťálková Propozice HZ - 4.-5.11.2023.pdf

60. Memoriál Františka Housky  

16. září 2023 8.00 MS Doubrava, MS Březovec Zubří Startovní listina.pdf
Tab_web_MFH.html
MFH - výsledky.pdf
GALERIE
GALERIE
GALERIE
GALERIE

Přehled akcí pro rok 2022

Jarní svod loveckých psů  

23. dubna 2022 9.00 Kelč GALERIE

Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen  

7. května 2022 8.00 MS Háj Lešná ZV- 7.5.2022 - výsledky.pdf
GALERIE

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen  

21. května 2022 8.00 MS Paseky Pržno PZ - 21.5.2022 - výsledky.pdf
GALERIE

Barvářské zkoušky honičů  

9. července 2022 8.00 Lomensko BZH 9.7.2022 - výsledky.pdf
GALERIE

Zkoušky k vyhledání, vyhánění a nahánění zvěře (ZVVZ)  

10. července 2022 8.00 Lomensko ZVVZ - 10.7.2022 - výsledky.pdf
GALERIE

Lesní zkoušky ohařů  

16. července 2022 8.00 MS Bynina Jasenice LZ - ohařů - 16.7.2022 - výsledky.pdf
GALERIE

Barvářské zkoušky  

10. září 2022 8.00 MS Grúň Hošťálková BZ - výsledky - 10.9.2022.pdf
GALERIE

Norování nováčků  

28. září 2022 8.00 Juřinka Výsledky ZN 28.9.2022.pdf
GALERIE

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen  

8. října 2022 8.00 MS Boří Lhota u Kelče - Babice Výsledky PZ 8.10.2022 - ohaři.pdf
PZ 8.10.2022 - výsledky - ost. plemena.pdf
GALERIE

Honičské zkoušky - ZRUŠENY!  

5. listopadu 2022 8.00 MS Grúň Hošťálková