Kynologie

Začátek všech akcí je stanoven na 8,00 hodin, není-li dílčími propozicemi stanoveno jinak, což si vyhrazují pořadatelé spolkových aktivit.

Přihlášky ke zkouškám loveckých psů je nutno zaslat na OMS Vsetín nejpozději 3 týdny před termínem předmětových zkoušek.

Přijetí přihlášky je podmíněno uhrazením příslušného poplatku dle propozic.

Obecné veterinární podmínky na akcích pořádných Okresním mysliveckým spolkem Vsetín

Psi musí být očkováni proti vzteklině v souladu s veterinárním zákonem, který stanovuje chovateli povinnost zajistit, aby psi ve stáří od 3 měsíců do 6 měsíců byli platně očkováni proti vzteklině         a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky, přeočkováni.
Očkování se považuje za platné 21 dnů ode dne, kdy bylo provedeno základní očkování. Dále je platné od data přeočkování v případě, že byla očkovací látka podána během doby trvání imunity udávané výrobcem použité očkovací látky.

Vůdce psa musí mít doklad o řádném očkování psa. Psi musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo pasem obsahujícím záznam, že pes má v době přemístění platné očkování proti vzteklině. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003. Psi musí být klinicky zdraví. 


Kynologické akce se mohou zúčastnit pouze psi, kteří splňují výše uvedené podmínky.
V místě konání kynologické akce (např. mezi diváky v tzv. koroně) se mohou pohybovat jen psi, kteří rovněž splňují výše uvedené veterinární podmínky.

 


Dokumenty:

Přehled akcí pro rok 2023

Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen  

6. května 2023 8.00 MS Bynina Jasenice

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen  

27. května 2023 8.00 MS Lešná

Barvářské zkoušky honičů  

5. července 2023 8.00  

Zkoušky vyhledávání, vyhánění a nahánění spárkaté zvěře  

6. července 2023 8.00  

Lesní zkoušky ohařů  

15. července 2023 8.00 MS Bynina Jasenice

Barvářské zkoušky  

9. září 2023 8.00 MS Grúň Hošťálková

Norování nováčků  

28. září 2023 8.00 Juřinka

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen  

7. října 2023 8.00 MS Kelečsko

Honičské zkoušky  

4. listopadu 2023 8.00 MS Grúň Hošťálková

Memoriál Františka Housky  

16. září 2023 8.00 MS Doubrava Kladeruby

Přehled akcí pro rok 2022

Jarní svod loveckých psů  

23. dubna 2022 9.00 Kelč GALERIE

Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen  

7. května 2022 8.00 MS Háj Lešná ZV- 7.5.2022 - výsledky.pdf
GALERIE

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen  

21. května 2022 8.00 MS Paseky Pržno PZ - 21.5.2022 - výsledky.pdf
GALERIE

Barvářské zkoušky honičů  

9. července 2022 8.00 Lomensko BZH 9.7.2022 - výsledky.pdf
GALERIE

Zkoušky k vyhledání, vyhánění a nahánění zvěře (ZVVZ)  

10. července 2022 8.00 Lomensko ZVVZ - 10.7.2022 - výsledky.pdf
GALERIE

Lesní zkoušky ohařů  

16. července 2022 8.00 MS Bynina Jasenice LZ - ohařů - 16.7.2022 - výsledky.pdf
GALERIE

Barvářské zkoušky  

10. září 2022 8.00 MS Grúň Hošťálková BZ - výsledky - 10.9.2022.pdf
GALERIE

Norování nováčků  

28. září 2022 8.00 Juřinka Výsledky ZN 28.9.2022.pdf
GALERIE

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen  

8. října 2022 8.00 MS Boří Lhota u Kelče - Babice Výsledky PZ 8.10.2022 - ohaři.pdf
PZ 8.10.2022 - výsledky - ost. plemena.pdf
GALERIE

Honičské zkoušky - ZRUŠENY!  

5. listopadu 2022 8.00 MS Grúň Hošťálková