Kynologie

Začátek všech akcí je stanoven na 8,00 hodin, není-li dílčími propozicemi stanoveno jinak, což si vyhrazují pořadatelé spolkových aktivit.

Přihlášky ke zkouškám loveckých psů je nutno zaslat na OMS Vsetín nejpozději 3 týdny před termínem předmětových zkoušek.

Přijetí přihlášky je podmíněno uhrazením příslušného poplatku dle propozic.

 

Obecné veterinární podmínky stanovené Krajskou veterinární správou Zlínského kraje pro účast psů na akcích pořádných Okresním mysliveckým spolkem Vsetín

Psi musí být očkováni proti vzteklině v souladu s § 4. odst. 1. písm., f zákona č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon), který stanovuje chovateli povinnost zajistit, aby psi ve stáří od 3 měsíců do 6 měsíců byli platně očkováni proti vzteklině a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky, přeočkováni.
Očkování se považuje za platné 21 dnů ode dne, kdy bylo provedeno základní očkování. Dále je platné od data přeočkování v případě, že byla očkovací látka podána během doby trvání imunity udávané výrobcem použité očkovací látky.
Pořadatel požaduje u psů platné očkování proti psince, parvoviróze, infekční hepatitidě, infekční laryngotracheitidě a leptospiróze.
Kynologické akce se mohou zúčastnit pouze psi, kteří prošli veterinární přejímkou a splňují výše uvedené podmínky.
V místě konání kynologické akce (např. mezi diváky v tzv. koroně) se mohou pohybovat jen psi, kteří rovněž splňují výše uvedené veterinární podmínky.


Dokumenty:

Přehled akcí pro rok 2021

Jarní svod loveckých psů detail akce »

13. června 2021 15.00 Zámek Lešná u Vlašského Meziříčí GALERIE

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen  

22. května 2021 8.00 MS Lačnov Výsledky PZ 22.5.2021 - MS Lačnov.pdf
GALERIE

Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen  

29. května 2021 8.00 MS Doubrava Kladeruby Zkousky vloh (Ohari)_2021-05-29-prehled.pdf
Zkousky vloh (Ostatni pl.)_2021-05-29-prehled.pdf
GALERIE

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen  

9. října 2021 8.00 MS Kelečsko Propozice PZ 9.10.2021.pdf

Barvářské zkoušky honičů  

3. července 2021 8.00 Lomensko BZH - výsledky.pdf
GALERIE

Zkoušky k vyhledání, vyhánění a nahánění zvěře (ZVVZ)  

4. července 2021 8.00 Lomensko ZVVZ - výsledky.pdf
GALERIE

Lesní zkoušky ohařů  

18. července 2021 8.00 MS Bynina Jasenice LZ - ohařů - 18.7.2021 - výsledky.pdf
GALERIE

Barvářské zkoušky  

11. září 2021 8.00 MS Grúň Hošťálková BZ 11.9.2021 - výsledky.pdf
GALERIE
GALERIE

Norování nováčků  

28. září 2021 8.30 Juřinka Propozice ZN 28.9.2021.pdf

Honičské zkoušky  

6. listopadu 2021 8.00 MS Grúň Hošťálková Propozice HZ - 6.-7.11.2021.pdf

Přehled akcí pro rok 2020

Jarní svod loveckých psů  

30. května 2020 13.00 Kelč GALERIE

Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen  

30. května 2020 8.00 MS Kelečsko ZV ohařů 30.5.2020 - výsledky.pdf
ZV ost. plemen - 30.5.2020 - výsledky.pdf
GALERIE

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen  

7. června 2020 8.00 MS Bynina Jasenice PZ - 7.6.2020 - výsledky.pdf
GALERIE

Barvářské zkoušky honičů  

4. července 2020 8.00 Lomensko BZH - 4.7.2020 - výsledky.pdf
GALERIE

ZVVZ - zkoušky k vyhledávání, vyhánění a nahánění zvěře  

5. července 2020 8.00 Lomensko ZVVZ 5.7.2020 - výsledky.pdf
GALERIE

Lesní zkoušky ohařů  

11. července 2020 8.00 Kladeruby LZ 11.7.2020 - výsledky.pdf
GALERIE

Lesní zkoušky ohařů a ostatních plemen  

12. července 2020 8.00 Kladeruby LZ 12.7.2020 - výsledky.pdf
GALERIE

Barvářské zkoušky  

19. září 2020 8.00 MS Grúň Hošťálková BZ - výsledky - 19.9.2020.pdf
GALERIE

Norování nováčků  

28. září 2020 8.00 Juřinka ZN_28.9.2020_-_výsledky.pdf
GALERIE

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen  

10. října 2020 8.00 Kateřinice Korýca PZ - 10.10.2020 - výsledky.pdf
GALERIE

Honičské zkoušky - ZRUŠENY! detail akce »

14. listopadu 2020 8.00 MS Grúň Hošťálková