Kynologie

Začátek všech akcí je stanoven na 8,00 hodin, není-li dílčími propozicemi stanoveno jinak, což si vyhrazují pořadatelé spolkových aktivit.

Přihlášky ke zkouškám loveckých psů je nutno zaslat na OMS Vsetín nejpozději 3 týdny před termínem předmětových zkoušek.

Přijetí přihlášky je podmíněno uhrazením příslušného poplatku dle propozic.

Obecné veterinární podmínky na akcích pořádných Okresním mysliveckým spolkem Vsetín

Psi musí být očkováni proti vzteklině v souladu s veterinárním zákonem, který stanovuje chovateli povinnost zajistit, aby psi ve stáří od 3 měsíců do 6 měsíců byli platně očkováni proti vzteklině         a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky, přeočkováni.
Očkování se považuje za platné 21 dnů ode dne, kdy bylo provedeno základní očkování. Dále je platné od data přeočkování v případě, že byla očkovací látka podána během doby trvání imunity udávané výrobcem použité očkovací látky.

Vůdce psa musí mít doklad o řádném očkování psa. Psi musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo pasem obsahujícím záznam, že pes má v době přemístění platné očkování proti vzteklině. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003. Psi musí být klinicky zdraví. 


Kynologické akce se mohou zúčastnit pouze psi, kteří splňují výše uvedené podmínky.
V místě konání kynologické akce (např. mezi diváky v tzv. koroně) se mohou pohybovat jen psi, kteří rovněž splňují výše uvedené veterinární podmínky.

 


Dokumenty:

Přehled akcí pro rok 2022

Jarní svod loveckých psů  

23. dubna 2022 9.00 Kelč GALERIE

Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen  

7. května 2022 8.00 MS Háj Lešná GALERIE

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen  

21. května 2022 8.00 MS Paseky Pržno PZ - 21.5.2022 - výsledky.pdf
GALERIE

Barvářské zkoušky honičů  

9. července 2022 8.00 Lomensko BZH 9.7.2022 - výsledky.pdf
GALERIE

Zkoušky k vyhledání, vyhánění a nahánění zvěře (ZVVZ)  

10. července 2022 8.00 Lomensko ZVVZ - 10.7.2022 - výsledky.pdf
GALERIE

Lesní zkoušky ohařů  

16. července 2022 8.00 MS Bynina Jasenice LZ - ohařů - 16.7.2022 - výsledky.pdf
GALERIE

Barvářské zkoušky  

10. září 2022 8.00 MS Grúň Hošťálková BZ - výsledky - 10.9.2022.pdf
GALERIE

Norování nováčků  

28. září 2022 8.00 Juřinka Výsledky ZN 28.9.2022.pdf
GALERIE

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen  

8. října 2022 8.00 MS Boří Lhota u Kelče - Babice Propozice PZ ohařů a ost. p. - 8.10.2022.pdf

Honičské zkoušky  

5. listopadu 2022 8.00 MS Grúň Hošťálková Propozice HZ - 5.-6.11.2022.pdf

Přehled akcí pro rok 2021

Jarní svod loveckých psů detail akce »

13. června 2021 15.00 Zámek Lešná u Valašského Meziříčí GALERIE

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen  

22. května 2021 8.00 MS Lačnov Výsledky PZ 22.5.2021 - MS Lačnov.pdf
GALERIE

Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen  

29. května 2021 8.00 MS Doubrava Kladeruby Zkousky vloh (Ohari)_2021-05-29-prehled.pdf
Zkousky vloh (Ostatni pl.)_2021-05-29-prehled.pdf
GALERIE

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen  

9. října 2021 8.00 MS Kelečsko PZ - výsledky 9.10.2021.pdf
GALERIE

Barvářské zkoušky honičů  

3. července 2021 8.00 Lomensko BZH - výsledky.pdf
GALERIE

Zkoušky k vyhledání, vyhánění a nahánění zvěře (ZVVZ)  

4. července 2021 8.00 Lomensko ZVVZ - výsledky.pdf
GALERIE

Lesní zkoušky ohařů  

18. července 2021 8.00 MS Bynina Jasenice LZ - ohařů - 18.7.2021 - výsledky.pdf
GALERIE

Barvářské zkoušky  

11. září 2021 8.00 MS Grúň Hošťálková BZ 11.9.2021 - výsledky.pdf
GALERIE
GALERIE

Norování nováčků  

28. září 2021 8.30 Juřinka ZN - 28.9.2021 - výsledky.pdf
GALERIE

Honičské zkoušky  

6. listopadu 2021 8.00 MS Grúň Hošťálková HZ - 6. - 7.11.2021 - výsledky.pdf
GALERIE