Kynologie

Začátek všech akcí je stanoven na 8,00 hodin, není-li dílčími propozicemi stanoveno jinak, což si vyhrazují pořadatelé spolkových aktivit.

Přihlášky ke zkouškám loveckých psů je nutno zaslat na OMS Vsetín nejpozději 3 týdny před termínem předmětových zkoušek.

 

Obecné veterinární podmínky stanovené Krajskou veterinární správou Zlínského kraje pro účast psů na akcích pořádných Okresním mysliveckým spolkem Vsetín

Psi musí být očkováni proti vzteklině v souladu s § 4. odst. 1. písm., f zákona č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon), který stanovuje chovateli povinnost zajistit, aby psi ve stáří od 3 měsíců do 6 měsíců byli platně očkováni proti vzteklině a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky, přeočkováni.
Očkování se považuje za platné 21 dnů ode dne, kdy bylo provedeno základní očkování. Dále je platné od data přeočkování v případě, že byla očkovací látka podána během doby trvání imunity udávané výrobcem použité očkovací látky.
Pořadatel požaduje u psů platné očkování proti psince, parvoviróze, infekční hepatitidě, infekční laryngotracheitidě a leptospiróze.
Kynologické akce se mohou zúčastnit pouze psi, kteří prošli veterinární přejímkou a splňují výše uvedené podmínky.
V místě konání kynologické akce (např. mezi diváky v tzv. koroně) se mohou pohybovat jen psi, kteří rovněž splňují výše uvedené veterinární podmínky.


Dokumenty:

Přehled akcí pro rok 2020

Jarní svod loveckých psů  

30. května 2020 13.00 Kelč GALERIE

Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen  

30. května 2020 8.00 MS Kelečsko ZV ohařů 30.5.2020 - výsledky.pdf
ZV ost. plemen - 30.5.2020 - výsledky.pdf
GALERIE

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen  

7. června 2020 8.00 MS Bynina Jasenice PZ - 7.6.2020 - výsledky.pdf
GALERIE

Barvářské zkoušky honičů  

4. července 2020 8.00 Lomensko BZH - 4.7.2020 - výsledky.pdf
GALERIE

ZVVZ - zkoušky k vyhledávání, vyhánění a nahánění zvěře  

5. července 2020 8.00 Lomensko ZVVZ 5.7.2020 - výsledky.pdf
GALERIE

Lesní zkoušky ohařů  

11. července 2020 8.00 Kladeruby LZ 11.7.2020 - výsledky.pdf
GALERIE

Lesní zkoušky ohařů a ostatních plemen  

12. července 2020 8.00 Kladeruby LZ 12.7.2020 - výsledky.pdf
GALERIE

Barvářské zkoušky  

19. září 2020 8.00 MS Grúň Hošťálková

Norování nováčků  

28. září 2020 8.00 Juřinka

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen  

10. října 2020 8.00 MS Pržno

Honičské zkoušky  

31. října 2020 8.00 MS Grúň Hošťálková

Přehled akcí pro rok 2019

Jarní svod psů loveckých plemen  

14. dubna 2019   Hošťálková GALERIE

Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen  

4. května 2019   Jasenice ZV ohařů - 4.5.2019 - výsledky.pdf
ZV ostatních plemen - 4.5.2019 - výsledky.pdf
GALERIE

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen  

25. května 2019   MS Kelečsko PZ - 25.5.2019 - výsledky.pdf
GALERIE

Barvářské zkoušky honičů  

5. července 2019   Lomensko Výsledky BZH 5.7.2019.pdf
GALERIE

Moravskoslezský pohár (VZ - ohařů, CACT) - KKO  

17. srpna 2019   Kladeruby MSP 2019 - výsledky.pdf
Výsledky - seznam.pdf
GALERIE
GALERIE

Barvářské zkoušky  

7. září 2019 8.00 MS Grúň Hošťálková Výsledky.pdf
GALERIE

Norování nováčků  

28. září 2019 8.30 Juřinka ZN 28.9.2019 - výsledky.pdf
GALERIE

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen  

5. října 2019 8.00 MS Bóří Lhota u Kelče - Babice PZ 5.10.2019 - výsledky.pdf
GALERIE

Honičské zkoušky  

2. listopadu 2019 8.00 MS Grúň Hošťálková HZ - výsledky.pdf
GALERIE

Klubová honičská soutěž (Klub chovatelů jezevčíků)  

16. listopadu 2019   Lomensko KHS -Lomensko - 2019 - výsledky.pdf