Kynologie

Začátek všech akcí je stanoven na 8,00 hodin, není-li dílčími propozicemi stanoveno jinak, což si vyhrazují pořadatelé spolkových aktivit.

Přihlášky ke zkouškám loveckých psů je nutno zaslat na OMS Vsetín nejpozději 3 týdny před termínem předmětových zkoušek.

 

Obecné veterinární podmínky stanovené Krajskou veterinární správou Zlínského kraje pro účast psů na akcích pořádných Okresním mysliveckým spolkem Vsetín

Psi musí být očkováni proti vzteklině v souladu s § 4. odst. 1. písm., f zákona č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon), který stanovuje chovateli povinnost zajistit, aby psi ve stáří od 3 měsíců do 6 měsíců byli platně očkováni proti vzteklině a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky, přeočkováni.
Očkování se považuje za platné 21 dnů ode dne, kdy bylo provedeno základní očkování. Dále je platné od data přeočkování v případě, že byla očkovací látka podána během doby trvání imunity udávané výrobcem použité očkovací látky.
Pořadatel požaduje u psů platné očkování proti psince, parvoviróze, infekční hepatitidě, infekční laryngotracheitidě a leptospiróze.
Kynologické akce se mohou zúčastnit pouze psi, kteří prošli veterinární přejímkou a splňují výše uvedené podmínky.
V místě konání kynologické akce (např. mezi diváky v tzv. koroně) se mohou pohybovat jen psi, kteří rovněž splňují výše uvedené veterinární podmínky.


Dokumenty:

Přehled akcí pro rok 2019

Jarní svod psů loveckých plemen  

14. dubna 2019   Hošťálková Propozice - Svod 14.4.2019.pdf

Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen  

4. května 2019   Jasenice Propozice ZV 4.5.2019.pdf

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen  

25. května 2019   MS Kelečsko Propozice PZ 25.5.2019.pdf

Barvářské zkoušky honičů  

5. července 2019   Lomensko

Lesní zkoušky ostatních plemen  

6. července 2019   Lomensko

Moravskoslezský pohár (VZ - ohařů, CACT) - KKO  

17. srpna 2019   Kladeruby

Barvářské zkoušky  

7. září 2019   MS Grúň Hošťálková

Norování nováčků  

28. září 2019   Juřinka

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen  

5. října 2019    

Honičské zkoušky  

26. října 2019   MS Grúň Hošťálková

Klubová honičská soutěž (Klub chovatelů jezevčíků)  

16. listopadu 2019   Lomensko

Přehled akcí pro rok 2018

Jarní svod psů  

22. dubna 2018 8.00 Němetice GALERIE

Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen  

5. května 2018 8.00 MS Kelečsko ZV - výsledky - web - ohaři.pdf
ZV - výsledky - web - ost. plemena.pdf
GALERIE

Lesní zkoušky ohařů  

25. srpna 2018 8.00 Lesy T. Bati Výsledky LZ oh. 25.8.2018.pdf
GALERIE

Lesní zkoušky ohařů a ostatních plemen  

26. srpna 2018 8.00   Výsledky LZ oh. a ost. pl. 26.8.2018.pdf
GALERIE

Barvářské zkoušky  

8. září 2018 8.00 MS Grúň Hošťálková BZ 8.9.2018 - výsledky.pdf
GALERIE

Norování nováčků  

28. září 2018 8.00 Juřinka Výsledky.pdf
GALERIE

Honičské zkoušky (27. - 28.10.2018) - ZRUŠENY! detail akce »

27. října 2018 8.00 MS Grúň Hošťálková

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen  

6. října 2018 8.00 Pržno Výsledky.pdf
GALERIE