Kynologie

Začátek všech akcí je stanoven na 8,00 hodin, není-li dílčími propozicemi stanoveno jinak, což si vyhrazují pořadatelé spolkových aktivit.

Přihlášky ke zkouškám loveckých psů je nutno zaslat na OMS Vsetín nejpozději 3 týdny před termínem předmětových zkoušek.

 

Obecné veterinární podmínky stanovené Krajskou veterinární správou Zlínského kraje pro účast psů na akcích pořádných Okresním mysliveckým spolkem Vsetín

Psi musí být očkováni proti vzteklině v souladu s § 4. odst. 1. písm., f zákona č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon), který stanovuje chovateli povinnost zajistit, aby psi ve stáří od 3 měsíců do 6 měsíců byli platně očkováni proti vzteklině a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky, přeočkováni.
Očkování se považuje za platné 21 dnů ode dne, kdy bylo provedeno základní očkování. Dále je platné od data přeočkování v případě, že byla očkovací látka podána během doby trvání imunity udávané výrobcem použité očkovací látky.
Pořadatel požaduje u psů platné očkování proti psince, parvoviróze, infekční hepatitidě, infekční laryngotracheitidě a leptospiróze.
Kynologické akce se mohou zúčastnit pouze psi, kteří prošli veterinární přejímkou a splňují výše uvedené podmínky.
V místě konání kynologické akce (např. mezi diváky v tzv. koroně) se mohou pohybovat jen psi, kteří rovněž splňují výše uvedené veterinární podmínky.


Dokumenty:

Přehled akcí pro rok 2018

Jarní svod psů  

22. dubna 2018 8.00 Němetice GALERIE

Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen  

5. května 2018 8.00 MS Kelečsko ZV - výsledky - web - ohaři.pdf
ZV - výsledky - web - ost. plemena.pdf
GALERIE

Lesní zkoušky ohařů  

25. srpna 2018 8.00 Lesy T. Bati Propozice LZ ohařů 25.8.2018.pdf

Lesní zkoušky ostatních plemen  

26. srpna 2018 8.00   Propozice LZ ost. pl. 26.8.2018.pdf

Barvářské zkoušky  

8. září 2018 8.00 MS Grúň Hošťálková Propozice BZ 8.9.2018.pdf

Norování nováčků  

28. září 2018 8.00 Juřinka Propozice ZN 28.9.2018.pdf

Honičské zkoušky (27. - 28.10.2018)  

27. října 2018 8.00 MS Grúň Hošťálková Propozice ZH 27.-28.10.2018.pdf

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen  

6. října 2018 8.00 Pržno Propozice PZ 6.10.2018.pdf

Přehled akcí pro rok 2017

Jarní svod psů  

23. dubna 2017   Mikulůvka GALERIE

Podzimní zkoušky  

16. září 2017   Pržno PZ - ohaři - výsledky.pdf
PZ - ostatní plemena - výsledky.pdf
GALERIE

Norování nováčků  

28. září 2017   Valašské Meziříčí -Juřinka ZN - 28.9.2017 - Výsledky.pdf

Honičské zkoušky - ZRUŠENY!!! detail akce »

28. října 2017   Hošťálková