Kynologie

Začátek všech akcí je stanoven na 8,00 hodin, není-li dílčími propozicemi stanoveno jinak, což si vyhrazují pořadatelé spolkových aktivit.

Přihlášky ke zkouškám loveckých psů je nutno zaslat na OMS Vsetín nejpozději 3 týdny před termínem předmětových zkoušek.

 

Obecné veterinární podmínky stanovené Krajskou veterinární správou Zlínského kraje pro účast psů na akcích pořádných Okresním mysliveckým spolkem Vsetín

Psi musí být očkováni proti vzteklině v souladu s § 4. odst. 1. písm., f zákona č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon), který stanovuje chovateli povinnost zajistit, aby psi ve stáří od 3 měsíců do 6 měsíců byli platně očkováni proti vzteklině a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky, přeočkováni.
Očkování se považuje za platné 21 dnů ode dne, kdy bylo provedeno základní očkování. Dále je platné od data přeočkování v případě, že byla očkovací látka podána během doby trvání imunity udávané výrobcem použité očkovací látky.
Pořadatel požaduje u psů platné očkování proti psince, parvoviróze, infekční hepatitidě, infekční laryngotracheitidě a leptospiróze.
Kynologické akce se mohou zúčastnit pouze psi, kteří prošli veterinární přejímkou a splňují výše uvedené podmínky.
V místě konání kynologické akce (např. mezi diváky v tzv. koroně) se mohou pohybovat jen psi, kteří rovněž splňují výše uvedené veterinární podmínky.


Dokumenty:

Přehled akcí pro rok 2019

Jarní svod psů loveckých plemen  

14. dubna 2019   Hošťálková GALERIE

Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen  

4. května 2019   Jasenice ZV ohařů - 4.5.2019 - výsledky.pdf
ZV ostatních plemen - 4.5.2019 - výsledky.pdf
GALERIE

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen  

25. května 2019   MS Kelečsko PZ - 25.5.2019 - výsledky.pdf
GALERIE

Barvářské zkoušky honičů  

5. července 2019   Lomensko Výsledky BZH 5.7.2019.pdf
GALERIE

Moravskoslezský pohár (VZ - ohařů, CACT) - KKO  

17. srpna 2019   Kladeruby MSP 2019 - výsledky.pdf
Výsledky - seznam.pdf
GALERIE
GALERIE

Barvářské zkoušky  

7. září 2019 8.00 MS Grúň Hošťálková Výsledky.pdf
GALERIE

Norování nováčků  

28. září 2019 8.30 Juřinka ZN 28.9.2019 - výsledky.pdf
GALERIE

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen  

5. října 2019 8.00 MS Bóří Lhota u Kelče - Babice PZ 5.10.2019 - výsledky.pdf
GALERIE

Honičské zkoušky  

2. listopadu 2019 8.00 MS Grúň Hošťálková HZ - výsledky.pdf
GALERIE

Klubová honičská soutěž (Klub chovatelů jezevčíků)  

16. listopadu 2019   Lomensko KHS -Lomensko - 2019 - výsledky.pdf

Přehled akcí pro rok 2018

Jarní svod psů  

22. dubna 2018 8.00 Němetice GALERIE

Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen  

5. května 2018 8.00 MS Kelečsko ZV - výsledky - web - ohaři.pdf
ZV - výsledky - web - ost. plemena.pdf
GALERIE

Lesní zkoušky ohařů  

25. srpna 2018 8.00 Lesy T. Bati Výsledky LZ oh. 25.8.2018.pdf
GALERIE

Lesní zkoušky ohařů a ostatních plemen  

26. srpna 2018 8.00   Výsledky LZ oh. a ost. pl. 26.8.2018.pdf
GALERIE

Barvářské zkoušky  

8. září 2018 8.00 MS Grúň Hošťálková BZ 8.9.2018 - výsledky.pdf
GALERIE

Norování nováčků  

28. září 2018 8.00 Juřinka Výsledky.pdf
GALERIE

Honičské zkoušky (27. - 28.10.2018) - ZRUŠENY! detail akce »

27. října 2018 8.00 MS Grúň Hošťálková

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen  

6. října 2018 8.00 Pržno Výsledky.pdf
GALERIE