Kynologie

Začátek všech akcí je stanoven na 8,00 hodin, není-li dílčími propozicemi stanoveno jinak, což si vyhrazují pořadatelé spolkových aktivit.

Přihlášky ke zkouškám loveckých psů je nutno zaslat na OMS Vsetín nejpozději 3 týdny před termínem předmětových zkoušek.

 

Obecné veterinární podmínky stanovené Krajskou veterinární správou Zlínského kraje pro účast psů na akcích pořádných Okresním mysliveckým spolkem Vsetín

Psi musí být očkováni proti vzteklině v souladu s § 4. odst. 1. písm., f zákona č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon), který stanovuje chovateli povinnost zajistit, aby psi ve stáří od 3 měsíců do 6 měsíců byli platně očkováni proti vzteklině a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky, přeočkováni.
Očkování se považuje za platné 21 dnů ode dne, kdy bylo provedeno základní očkování. Dále je platné od data přeočkování v případě, že byla očkovací látka podána během doby trvání imunity udávané výrobcem použité očkovací látky.
Pořadatel požaduje u psů platné očkování proti psince, parvoviróze, infekční hepatitidě, infekční laryngotracheitidě a leptospiróze.
Kynologické akce se mohou zúčastnit pouze psi, kteří prošli veterinární přejímkou a splňují výše uvedené podmínky.
V místě konání kynologické akce (např. mezi diváky v tzv. koroně) se mohou pohybovat jen psi, kteří rovněž splňují výše uvedené veterinární podmínky.


Dokumenty:

Přehled akcí pro rok 2018

Jarní svod psů  

22. dubna 2018 8.00 Němetice GALERIE

Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen  

5. května 2018 8.00 MS Kelečsko ZV - výsledky - web - ohaři.pdf
ZV - výsledky - web - ost. plemena.pdf
GALERIE

Lesní zkoušky ohařů  

25. srpna 2018 8.00 Lesy T. Bati Výsledky LZ oh. 25.8.2018.pdf
GALERIE

Lesní zkoušky ohařů a ostatních plemen  

26. srpna 2018 8.00   Výsledky LZ oh. a ost. pl. 26.8.2018.pdf
GALERIE

Barvářské zkoušky  

8. září 2018 8.00 MS Grúň Hošťálková BZ 8.9.2018 - výsledky.pdf
GALERIE

Norování nováčků  

28. září 2018 8.00 Juřinka Výsledky.pdf
GALERIE

Honičské zkoušky (27. - 28.10.2018) - ZRUŠENY! detail akce »

27. října 2018 8.00 MS Grúň Hošťálková

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen  

6. října 2018 8.00 Pržno Výsledky.pdf
GALERIE

Přehled akcí pro rok 2017

Jarní svod psů  

23. dubna 2017   Mikulůvka GALERIE

Podzimní zkoušky  

16. září 2017   Pržno PZ - ohaři - výsledky.pdf
PZ - ostatní plemena - výsledky.pdf
GALERIE

Norování nováčků  

28. září 2017   Valašské Meziříčí -Juřinka ZN - 28.9.2017 - Výsledky.pdf

Honičské zkoušky - ZRUŠENY!!! detail akce »

28. října 2017   Hošťálková