První lovecký lístek

Kurz adeptů 2021/2022

Zahájení kurzu adeptů myslivosti pro získání prvního loveckého lístku proběhlo 14.1.2021. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a platným omezením probíhá teoretická výuka adeptů od 20.3.2021 on-line formou.

 

Kurz adeptů 2020/2021

Zahájení kurzu adeptů myslivosti pro získání prvního loveckého lístku proběhlo  9.1.2020 v 15.30 hod. v restauraci Bečva ve Vsetíně.

Předběžně lze s konáním zkoušek počítat nejdříve měsíc po ukončení nouzového stavu, umožnění shromažďování alespoň 30 osob ve vnitřních prostorách a otevření provozu restauračních zařízení.

Konání zkoušek uchazečů bylo přesunuto na termíny 3. a 4.6.2021.

 

Kurz adeptů 2019/2020

Zkoušky adeptů proběhly v restauraci Náhon ve Vsetíně ve dnech 24. a 25.1.2020.

 

Kurz adeptů 2018/2019

Zkoušky adeptů  proběhly v restauraci Náhon ve Vsetíně ve dnech 18., 19. a 26.1.2019.

 

 

Podmínky absolvování kurzu adeptů z myslivosti :

- stáří 15 let

- podání přihlášky v elektronické nebo písemné verzi
- kurzovné 3500,- Kč uhrazené před započetím kurzu
- zkouškovné 2500,- Kč (sleva 1000,- Kč u dětí a rodinných příslušníků členů OMS Vsetín a u těch adeptů, kteří se stanou členy OMS Vsetín a  uhradí si členství na 3 roky)
- praktická příprava ve vybrané honitbě
- účast na brigádnické činnosti
- účast na akcích OMS Vsetín - 35 hodin
- účast na střeleckém výcviku