Legislativa

Seznam dokumentů k právnické stránce myslivosti.


Dokumenty:

Vyhláška č. 244/2002 Sb.

stáhnout

kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti

Vyhláška č. 245/2002 Sb.

stáhnout

o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu

Vyhláška č. 491/2002 Sb.

stáhnout

o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd

Vyhláška č. 553/2004 Sb.

stáhnout

o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě

Vyhláška č. 7/2004 Sb.

stáhnout

o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice

Zákon č. 289/1995 Sb.

stáhnout

o lesích a o změně některých dalších zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 119/2002 Sb.

stáhnout

o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 114/2002 Sb.

stáhnout

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 115/2000 Sb.

stáhnout

o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů