První lovecký lístek

Zahájení kurzu adeptů myslivosti pro získání prvního loveckého lístku proběhlo 11.1.2018.

Teoretická příprava adeptů a konzultace probíhala v období 11.1.2018 - 14.6.2018 v restauraci Bečva, Vsetín od 15,30 - 18,30 hodin. 

Střelecký výcvik - střelnice Kateřinice - 6.9.2018

Konzultace před zkouškami - restaurace Bečva, Vsetín - 4.1.2019

Zkoušky adeptů - restaurace Náhon, Vsetín - 18. - 19.1.2019

 

Zahájení kurzu adeptů myslivosti pro získání prvního loveckého lístku v roce 2019 - 10.1.2019

 

Podmínky absolvování kurzu adeptů z myslivosti :

- stáří 15 let

- podání přihlášky v elektronické nebo písemné verzi
- kurzovné 3500,- Kč uhrazené před započetím kurzu
- zkouškovné 2500,- Kč (sleva 1000,- Kč u dětí a rodinných příslušníků členů OMS Vsetín)
- praktická příprava ve vybrané honitbě
- účast na brigádnické činnosti
- účast na akcích OMS Vsetín - 35 hodin
- účast na střeleckém výcviku


Dokumenty:

Přehled akcí pro rok 2018

Začátek nového kurzu adeptů o první lovecký lístek  

11. ledna 2018 15.30 Vsetín

Přehled akcí pro rok 2017

Konzultace před zkouškami adeptů  

6. října 2017 15.30 Vsetín

Zkoušky adeptů o první lovecký lístek  

21. října 2017   Vsetín GALERIE