Sněm sboru zástupců OMS Vsetín - 30.5.2019 - Ratiboř