Sněm sboru zástupců OMS Vsetín - 1.6.2017 - Ratiboř