Přebor vzduchovkou pro děti navštěvující myslivecké kroužky 21.9.2019