Porada mysliveckých hospodářů při ukončení chovatelské přehlídky 20.5.2019