Les a myslivost v tvorbě malířů 19. a 20. století - vernisáž