Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen

Zkoušky vloh pořádané OMS Vsetín se letos uskuteční v honitbě MS Kelečsko. Zájemci o účast na zkouškách vloh zasílejte prosím přihlášky v dostatečném předstihu. Uzávěrka přihlášek je 25.4.2018. Podrobnosti naleznete v přiložených propozicích.
Dokumenty ke stažení