Volby do MR ČMMJ – volba člena MR za Zlínský kraj a návrhy kandidátů na funkce v MR a DR ČMMJ

Okresní myslivecké spolky Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín podle ustanovení § 74, odst. 2 a 3 Stanov ČMMJ ve znění novely ze dne 11.7.2020 – provedly volbu člena MR za Zlínský kraj pro volební období od 18.11.2020 do 18.11.2025.

Do MR ČMMJ byl zvolen Ing. Michal Zubíček (předseda OMS Vsetín).

 

Ve stanoveném termínu byli za OMSy Zlínského kraje navrženi následující kandidáti:

 

- kandidát na předsedu MR ČMMJ - Ing. Jiří Janota,

 

- kandidát na místopředsedu MR ČMMJ pro ekonomiku a legislativu: JUDr. Petr Valenta,

 

- kandidát do DR ČMMJ: Ing. Miloslav Bída.

 

 
Dokumenty ke stažení