Stanovisko z Krajské koordinační rady OMS Zlínského kraje k řešení situace s AMP

Dne 8.8.2017 proběhlo ve Zlíně jednání Krajské koordinační rady OMSů Zlínského kraje za účasti zástupce KKR OMS Jihomoravského kraje pana Mančíka. Z toho jednání vzešly přpomínky, náměty a konkrétní požadavky k řešení situace s nákazou afrického moru prasat. Toto stanovisko bylo předáno hejtmanovi Zlínského kraje, představitelům SVS ČR a úředníkům MZe.

Plné znění stanoviska naleznete v příloze.
Dokumenty ke stažení