Platba členských příspěvků a pojištění

Platbu členských příspěvků a pojištění na rok 2018, případně roky následující, můžete učinit:

a) Bankovním převodem na účet OMS Vsetín - číslo účtu: 2200683546/2010,
jako variabilní symbol uveďte své rodné číslo a do kolonky „zpráva pro příjemce“ napište Vaši e-mailovou adresu, na kterou Vám bude zaslán členský průkaz
b) Hromadná platba za členy MS na účet OMS Vsetín - číslo účtu: 2200683546/2010,
jako variabilní symbol uveďte číslo honitby a do kolonky „zpráva pro příjemce“ napište název honitby. Dále je nutné zaslat na jednatelství seznam členů, za které je platba prováděna. Členské průkazy Vám budou zaslány poštou nebo e-mailem.
c) Poštovní složenkou na účet OMS Vsetín - číslo účtu: 2200683546/2010, jako variabilní symbol uveďte své rodné číslo a do kolonky „zpráva pro příjemce“ napište Vaši e-mailovou adresu, na kterou Vám bude zaslán členský průkaz
d) V hotovosti na jednatelství OMS Vsetín v pondělí a ve středu v době od 9 do 16 hodin.

Členský příspěvek na jeden rok činí:

Řádný příspěvek - 800,- Kč.


Pro členy od 65 let, invalidy (plný invalidní důchod) a studující denního studia do věku 26 let – 500,- Kč.


Pro lesníky a myslivce z povolání, kteří prokáží, že povinné pojištění jim hradí jejich zaměstnavatel na základě hromadné pojistné smlouvy sjednané s jinou pojišťovnou – 550,- Kč.

Osoby, které uplatňují snížený členský příspěvek, musí doložit příslušný dokument, tj. doklad OSSZ o plné invaliditě či potvrzení školy o studiu. Snížené příspěvky lze platit jen na jeden rok.

Od letošního roku nabízí pojišťovna Halali v rámci platby členského příspěvku a pojištění také možnost připojištění loveckých psů a také pojištění odpovědnosti v občanském životě. Podmínky tohoto pojištění naleznete v příloze Oběžníku a případné další informace o tomto pojištění můžete získat prostřednictvím telefonické nebo osobní konzultace v kanceláři OMS Vsetín.

 
Dokumenty ke stažení