PLATBA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ A POJIŠTĚNÍ NA DALŠÍ OBDOBÍ

S blížícím se koncem roku vzniká pro mnohé z členů povinnost zaplatit členský příspěvek a pojištění u ČMMJ na další období. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci bychom Vás chtěli požádat o upřednostnění platby prostřednictvím účtu, nebo zprostředkování hromadných plateb za členy Vašich spolků.


Platby členského příspěvku můžete provést následujícím způsobem:

a) Bankovním převodem na účet OMS Vsetín - číslo účtu: 2200683546/2010, jako variabilní symbol uveďte své rodné číslo a do kolonky „zpráva pro příjemce“ napište Vaši e-mailovou adresu, na kterou Vám bude zaslán členský průkaz.

b) Hromadná platba za členy MS na účet OMS Vsetín - číslo účtu: 2200683546/2010, jako variabilní symbol uveďte číslo honitby a do kolonky „zpráva pro příjemce“ napište název honitby. Dále je nutné zaslat na jednatelství seznam členů, za které je platba prováděna. Členské průkazy Vám budou zaslány poštou nebo e-mailem.

c) Poštovní složenkou na účet OMS Vsetín - číslo účtu: 2200683546/2010, jako variabilní symbol uveďte své rodné číslo a do kolonky „zpráva pro příjemce“ napište Vaši e-mailovou adresu, na kterou Vám bude zaslán členský průkaz.

d) V hotovosti na jednatelství OMS Vsetín v pondělí a ve středu v době od 9 do 16 hodin. V měsících listopad, prosinec a leden je možno členství uhradit na jednatelství i v ostatních pracovních dnech – nejlépe po domluvě na telefonu: 777 021 641.

 

Výše členských příspěvků je následující:

a) Řádný člen – 1000,- Kč (lze platit až na 3 roky dopředu)

b) Důchodce nad 65 let – 650,- Kč (lze platit až na 3 roky dopředu)

c) Student (nutno doložit potvrzením o studiu) – 650,- Kč – platí se pouze na 1 rok

d) Invalidní důchodce (nutno doložit potvrzením) – 650,- Kč – platí se pouze na 1 rok.

  • POJIŠTĚNÍ STANDARD: kromě pojištění odpovědnosti a úrazu při provádění myslivosti jako u varianty Minimum navíc u pojištění odpovědnosti zvýšení limitu pro škody na věci a na zvířeti – z původních 500 tis. Kč na 1 mil. Kč. Dále navíc: • pojištění psa /úraz i úhyn/ při provádění myslivosti - na částku 10 000 Kč• pojištění úrazu v běžném občanském životě(např. při práci na zahradě, rekreačním sportu apod.) Navýšení pojistného jen o 200 Kč. Celková částka pojisného a členského příspěvku tak činí 1200Kč/rok.
  • POJIŠTĚNÍ EXCLUSIVE:kromě pojištění odpovědnosti a úrazu při provádění myslivosti jako u varianty Minimum •navíc u pojištění odpovědnosti zvýšení limitu pro škody na věci a na zvířeti – na 1 mil. Kč(z původních 500 tis. Kč)• na víc u pojištění úrazu zvýšení pojistných částek – u trvalých následků na 80 tis. Kč (z původních 70 tis. Kč), v případě smrti na 100 tis. Kč(z původních 50 tis. Kč) Dále navíc: • pojištění psa /úraz i úhyn/ při provádění myslivosti - na částku 15 000 Kč• pojištění odpovědnosti pojištěného v běžném občanském životě (limity - např. újma na zdraví 400 tis. Kč)• pojištění odpovědnosti za psa v běžném občanském životě (limity - např. újma na zdraví 400 tis. Kč)• pojištění úrazu v běžném občanském životě (např. při práci na zahradě, rekreačním sportu apod.) Navýšení pojistného jen o 700 Kč. Celková částka pojisného a členského příspěvku tak činí 1700Kč/rok.


Pojišťovna Halali nabízí v rámci platby členského příspěvku a pojištění možnost připojištění loveckých psů a také pojištění odpovědnosti v občanském životě. Bližší informace na tel. 777 021 641.

Děkujeme za předání informací i dalším členům a věříme, že především starším členům (svým kolegům) budete s případným zprostředkováním platby nápomocni.