PLATBA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ A POJIŠTĚNÍ NA DALŠÍ OBDOBÍ

Platbu členských příspěvků a pojištění na rok 2020,

případně roky následující, můžete učinit:


a) Bankovním převodem na účet OMS Vsetín - číslo účtu: 2200683546/2010,
jako variabilní symbol uveďte své rodné číslo a do kolonky „zpráva pro příjemce“ napište Vaši e-mailovou adresu, na kterou Vám bude zaslán členský průkaz.


b) Hromadná platba za členy MS na účet OMS Vsetín - číslo účtu: 2200683546/2010,
jako variabilní symbol uveďte číslo honitby a do kolonky „zpráva pro příjemce“ napište název honitby. Dále je nutné zaslat na jednatelství seznam členů, za které je platba prováděna. Členské průkazy Vám budou zaslány poštou nebo e-mailem.


c) Poštovní složenkou na účet OMS Vsetín - číslo účtu: 2200683546/2010, jako variabilní symbol uveďte své rodné číslo a do kolonky „zpráva pro příjemce“ napište Vaši e-mailovou adresu, na kterou Vám bude zaslán členský průkaz.


d) V hotovosti na jednatelství OMS Vsetín v pondělí a ve středu v době od 9 do 16 hodin. V měsících listopad, prosinec a leden i v ostatních pracovních dnech – nejlépe po domluvě na telefonu: 777 021 641.

 

Výše členských příspěvků je následující:


a) Řádný člen – 1000,- Kč


b) Důchodce nad 65 let – 650,- Kč


c) Student (nutno doložit potvrzením o studiu) – 650,- Kč – platí se jen na 1 rok


d) Invalidní důchodce (nutno doložit potvrzením) – 650,- Kč – platí se jen na 1 rok.

Pojišťovna Halali nabízí v rámci platby členského příspěvku a pojištění možnost připojištění loveckých psů a také pojištění odpovědnosti v občanském životě. Nabídka pojišťovny se rozšířila také o pojištění nemovitostí. Podmínky tohoto pojištění i probíhající akce „Dvě trefy jednou ranou“ naleznete v příloze.
Dokumenty ke stažení