PF 2023

Příjemné prožití svátků vánočních
a v novém roce 2023 hodně zdraví, štěstí
a mnoho krásných mysliveckých i loveckých zážitků

přeje
Okresní myslivecký spolek Vsetín