Odborný myslivecký seminář - 20.2.2020 - Pozděchov - fotogalerie

Ve čtvrtek 20.2.2020 proběhl v kulturním domě v Pozděchově odborný myslivecký seminář. Na akci se zúčastnilo asi 120 zájemců z blízkého i širšího okolí, kteří si na úvod vyslechli přednášku Ing. Jozefa Bučka, Ph. D z Národného lesníckého centra ve Zvolenu s tématem Problémy koexistencie šeliem a človeka na Slovensku  a následně pak přednášku Ing. Jana Jeniše z Vojenských lesů a statků na téma Myslivost a lesnictví v době kalamity a po ní.

Za pomoc při uspořádání vydařené akce, přípravu zázemí i veškerého servisu a občerstvení patří dík členům MS Trubiska Pozděchov.GALERIE