Nové členské průkazy ČMMJ - info k vyzvednutí

Žádáme členy,

kteří doposud neobdrželi nový členský průkaz a mají zaplacené členské příspěvky o vyzvednutí průkazu v kanceláři jednatelství OMS Vsetín.

Členský průkaz vám pravděpodobně nebyl doručen z tohoto důvodu:

- v evidenci Diana nemáte uvedenou honitbu, kde vykonáváte právo myslivosti, nebo ji nemáte uvedenu správně (do naprosté většiny honiteb již byly ,dle stávající evidence, vydány členské průkazy hromadně),

- uvedení špatné doručovací adresy v členské evidenci Diana (noví členové a členové, kteří platbu na rok 2022 provedli později než v řádném termínu).

Prosím, abyste mě před návštěvou kontaktovali (telefonicky: 777021641 nebo meilem: oms-vs@volny.cz), abych vám průkaz připravil k vyzvednutí.

Karta ČMMJ je nový členský průkaz, který nahrazuje původní papírový. Prokázání nově probíhá online po naskenování QR kódu.

Karta ČMMJ slouží k prokázání aktivního členství držitele v ČMMJ.