Navýšení členských příspěvků od roku 2019

Vážení členové,
Sněm sboru zástupců v červnu projednal a schválil navýšení členských příspěvků od roku 2019. Byla také schválena možnost platby členských příspěvků do 30.9.2018, a to na roky 2019, 2020 a 2021, v původní výši - tzn. ti kdo budou mít zaplaceny (předplaceny) členské příspěvky do tohoto data, nebudou nic doplácet a zvýšení členských příspěvků se jich tak dotkne až v roce, kdy budou platit na další období.
Podrobné informace k navýšení naleznete v přiložené tabulce.


Připomínám také jednodušší možnost platby převodem a také možnost připojištění loveckých psů, která byla spuštěna od letošního roku a někteří členové ji aktivně využívají - viz tabulka - Nové produkty.

Platbu členských příspěvků a pojištění na další roky můžete učinit:

a) Bankovním převodem na účet OMS Vsetín - číslo účtu: 2200683546/2010,
jako variabilní symbol uveďte své rodné číslo a do kolonky „zpráva pro příjemce“ napište Vaši e-mailovou adresu, na kterou Vám bude zaslán členský průkaz
b) Hromadná platba za členy MS na účet OMS Vsetín - číslo účtu: 2200683546/2010,
jako variabilní symbol uveďte číslo honitby a do kolonky „zpráva pro příjemce“ napište název honitby. Dále je nutné zaslat na jednatelství seznam členů, za které je platba prováděna. Členské průkazy Vám budou zaslány poštou nebo e-mailem.
c) Poštovní složenkou na účet OMS Vsetín - číslo účtu: 2200683546/2010, jako variabilní symbol uveďte své rodné číslo a do kolonky „zpráva pro příjemce“ napište Vaši e-mailovou adresu, na kterou Vám bude zaslán členský průkaz
d) V hotovosti na jednatelství OMS Vsetín v pondělí a ve středu v době od 9 do 16 hodin.

 
Dokumenty ke stažení