Místní kolo Zlaté srnčí trofeje - MS Hutisko - Solanec

V sobotu 4.7 2020 Myslivecký spolek Hutisko - Solanec ve spolupráci s obcí a ZŠ a MŠ uspořádali v areálu obecního komunitního centra 48. ročník místního kola Zlaté srnčí trofeje. Za dané pandemické situace jsme soutěž pořádali pouze pro děti naší Poštolky. Soutěže se zúčastnilo 19 dětí ve třech kategoriích. Pěkné počasí přispělo tradičně k velké návštěvnosti myslivecké i nemyslivecké veřejnosti. Pro soutěžící doprovod, i veřejnost, bylo připraveno pohoštění i s občerstvením. Z vydařené akce přikládáme několik snímků.

Josef Skalík a Bronislav Růčka, místopředseda MSGALERIE