Zkoušky vyhledávání, vyhánění a nahánění spárkaté zvěře - pro nízký zájem zrušeny!!!

Datum: 6. července 2023