Zkoušky vyhledávání, vyhánění a nahánění spárkaté zvěře

Datum: 6. července 2023
Čas: 8.00