Zkoušky k vyhledání, vyhánění a nahánění zvěře (ZVVZ)

Datum: 3. července 2022
Čas: 8.00
Místo konání: Lomensko